صبح زرند

قرارگاه خاتم ۳۴ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است/ مطالبه گری حق مردم است
سردار ابوحمزه:

قرارگاه خاتم ۳۴ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است/ مطالبه گری حق مردم است

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان با اشاره به اینکه مطالبه گری حق مردم است و مردم باید حرف خود را بزنند، گفت: همه مسئولین باید در مقابل مطالبه گری بحق مردم جوابگو باشند و مسائل آنان را برطرف نمایند.