صبح زرند

کودتای ۲۸مرداد سندی آشکار در بی‌اعتمادی به آمریکاست
خطیب جمعه زرند:

کودتای ۲۸مرداد سندی آشکار در بی‌اعتمادی به آمریکاست

حجت الاسلام ابراهیمی امام جمعه زرند گفت: دولتمردانِ زمان کودتای ۲۸مرداد به آمریکا اعتماد کردند و نتیجه این اعتماد به آمریکا باعث شد که دوباره شاه ملعون را به این کشور بازگردانند.