صبح زرند

اروپایی ها مکار و خیانتکارند/ با اقتصاد مقاومتی همچون دیگر دوران های سخت، دشمن را به زانو در می آوریم
خطیب جمعه زرند:

اروپایی ها مکار و خیانتکارند/ با اقتصاد مقاومتی همچون دیگر دوران های سخت، دشمن را به زانو در می آوریم

حجت الاسلام ابراهیمی امام جمعه زرند گفت: ما دوران های سخت و زیادی را تحمل کردیم و از آنها عبور نمودیم، حال که دشمن جنگ اقتصادی در پیش گرفته، با تکیه بر اقتصاد مقاومتی، در نقطه به نقطه کشور و شهرستان، بار دیگر دشمن را شکست داده و به زانو در می آوریم.