صبح زرند

بیشترین ضربه به ایران بعد از انقلاب نگاه خطی و حزبی بود/ نامزدهای انتخابات قولی بدهند که بتوانند عمل کنند/ حضور هر ایرانی پای صندوق رأی یک بمب اتم بر سر استکبار جهانی است
امام جمعه زرند:

بیشترین ضربه به ایران بعد از انقلاب نگاه خطی و حزبی بود/ نامزدهای انتخابات قولی بدهند که بتوانند عمل کنند/ حضور هر ایرانی پای صندوق رأی یک بمب اتم بر سر استکبار جهانی است

امام جمعه زرند گفت: نامزدهایی که وارد انتخابات شدند باید اهل عمل باشند، شعارها و قولهایی به مردم بدهند که بتوانند عمل کنند.