صبح زرند

سرنوشت اسرائیل نابودی است/ آمریکا از اول هم به هیچ چیزی پایبند نبوده و نخواهد بود
خطیب جمعه زرند:

سرنوشت اسرائیل نابودی است/ آمریکا از اول هم به هیچ چیزی پایبند نبوده و نخواهد بود

امام جمعه زرند با اشاره به کشتار مردم مظلوم فلسطین گفت: سرنوشت اسرائیل نابودی است و ظلم و استکبار طبق وعده های الهی نابود خواهند شد، منتها این امر، بیداری مسلمانان جهان را می طلبد.