- صبح زرند - http://sobhezarand.com -

دختر نوجوان کرمانی در بین برترینهای تنیس کشور جای گرفت

به گزارش “صبح زرند” به نقل از “ورزش خبر”  با اعلام کمیته مسابقات سازمان لیگ تنیس ، رنکینگ برترین های کشور در رده های سنی مختلف دختران و پسران تا پایان سال ۹۳ معرفی شدند.

دختر نوجوان کرمانی در بین برترینهای تنیس کشور

استان کرمان  باوجود میزبانی در رده زیر ۱۲ سال نتوانسته بود نماینده ای در بین برترینهای کشور معرفی کند اما در رده زیر ۱۶ سال الله ارجمندی توانست با معرفی خود به عنوان برترینهای این رشته به نوعی جور سایر تنیسورهای استان را نیز بکشد .

اسامی نفرات برگیزده به قرار زیر است :

رده سنی زیر ۱۲ سال دختران (پایان مسابقات قهرمان کشوری کرمان):
نفر اول: مهتا خانلو از تهران با ۳۰۰ امتیاز
نفر دوم: نیلوفر زینال پور از آذربایجان غربی با ۱۶۰ امتیاز
نفر سوم: سارا قبادی از تهران با ۷۰ امتیاز

رده سنی زیر ۱۶ سال دختران (پایان مسابقات قهرمان کشوری یزد):
نفر اول: غزل پاک باطن از خراسان رضوی با ۳۰۰ امتیاز
نفر دوم: الهه ارجمندی از کرمان با ۱۶۰ امتیاز
نفر سوم: کیمیا رحمانی از تهران با ۷۰ امتیاز