- صبح زرند - http://sobhezarand.com -

دست نوشته حاج قاسم سلیمانی برای مادر

به  گزارش “صبح زرند” به نقل از “صبح رابر” ، فرمانده سپاه قدس در حاشیه دومین مراسم سالگرد مادر بزرگوارش دست نوشته ای برای یک دختر خانمی به یادگار نوشت که به شرح زیر است:

بسمه تعالی

دخترم . مادر سرمایه ای است که از دست رفتنش غیر قابل جبران است و حسرت ابدی .

سلیمانی

دست نوشته حاج قاسم سلیمانی