- صبح زرند - http://sobhezarand.com -

مطالعات ساخت محور زرند – کوهبنان انجام شد

به گزارش “صبح زرند” به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان، خداداد مقبلی مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان گفت : با پیگیری های مسوولان سال گذشته مجوز کمیسیون ماده ۲۱۵ را اخذ کردیم.

وی با بیان این که مطالعات مسیر به طور کامل انجام شده است گفت: بخشی از این محور نیاز به بهسازی دارد و بخش دیگر آن باید نوسازی شود.

وی تصریح کرد: طول قسمتی که باید ساخته شود حدود ۳۵ کیلومتر است که مطالعات آن انجام شده و در مرحله مناقصه است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان گفت: سال گذشته اعتباری از ماده ۱۸۰ گذاشته شد اما تخصیص کامل داده نشد، امسال هم ردیف ملی نداشتیم و صحبت هایی با معاونت اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی داشتیم و در این خصوص قول مساعد دادند.

وی خاطرنشان کرد: مکاتبات در این زمینه انجام شده و امید است پیمانکاری قوی برنده مناقصه شود و کار را آغاز کند.

محور زرند - کوهبنان