- صبح زرند - http://sobhezarand.com -

هولناک ترین جشنواره دنیا + تصاویر

به گزارش “صبح زرند” به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان،این جشنواره سنتی در تایلند به مدت نه روز برگزار می شود و شرکت کنندگاه از هرگونه سلاح و ابزار نوک تیز برای نصب در صورت خود استفاده میکنند.
صدها نفر از مردان در تایلند خوشه وحشتناکی از ابزار نوک تیزاز قبیل  چاقو های بزرگ ، اسلحه از گونه های خود آویزان می کنند و در هولناک ترین جشنواره دنیا شرکت می کنند.
بسیاری بر این باورند که پرهیز از خود به آنها کمک می کند تا  سلامتی و آرامش ذهنی به دست آوردند.

هولناک ترین جشنواره دنیا

هولناک ترین جشنواره دنیا + تصاویر
هولناک ترین جشنواره دنیا + تصاویر
هولناک ترین جشنواره دنیا + تصاویر
هولناک ترین جشنواره دنیا + تصاویر
هولناک ترین جشنواره دنیا + تصاویر
هولناک ترین جشنواره دنیا + تصاویر
هولناک ترین جشنواره دنیا + تصاویر
هولناک ترین جشنواره دنیا + تصاویر
هولناک ترین جشنواره دنیا + تصاویر
هولناک ترین جشنواره دنیا + تصاویر
هولناک ترین جشنواره دنیا + تصاویر
هولناک ترین جشنواره دنیا + تصاویر
هولناک ترین جشنواره دنیا + تصاویر
انتهای پیام/