- صبح زرند - http://sobhezarand.com -

گزارش تصویری از رزمایش محمد رسول الله (ص) بسیجیان زرند / سری دوم

به گزارش “صبح زرند” ، رزمایش بزرگ بسیجیان زرند با نام “محمد رسول الله (ص)” در روزهای ۲۱ و ۲۲ اسفند در منطقه عمومی ریحانشهر زرند برگزار شد.

بسیجیان در این دو روز، برای مقابله با هر نوع تهدیدی از سوی دشمنان داخلی و خارجی، آموزش های لازم را دیدند و بصورت نمادین به اجرا در آوردند.

رزمایش محمد رسوالله (ص) زرند دو روز متفاوت از لحاظ شرایط جوی را تجربه کرد، بطوری که در روز اول هوا سرد و ابری و با بارش برف همراه بود ولی در روز دوم هوا آفتابی و نسبتاً گرم بود.

رزمایش محمد رسول الله در زرند (۱) رزمایش محمد رسول الله در زرند (۲) رزمایش محمد رسول الله در زرند (۴) رزمایش محمد رسول الله در زرند (۵) رزمایش محمد رسول الله در زرند (۷) رزمایش محمد رسول الله در زرند (۱۵) رزمایش محمد رسول الله در زرند (۱۷) رزمایش محمد رسول الله در زرند (۱۸) رزمایش محمد رسول الله در زرند (۱۹) رزمایش محمد رسول الله در زرند (۲۰) رزمایش محمد رسول الله در زرند (۲۱) رزمایش محمد رسول الله در زرند (۲۲) رزمایش محمد رسول الله در زرند (۲۳) رزمایش محمد رسول الله در زرند (۲۶) رزمایش محمد رسول الله در زرند (۲۷)