sobhezarand

Магазин за мъжки и дамски дрехи

Условия за ползване

Правила и условия за ползване на сайта
1. Условия за ползване Чрез достъп до този уебсайт, достъпен от contact@sobhezarand.com вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези Условия за ползване на Уебсайта и се съгласявате, че сте отговорни за споразумението с всички приложими местни закони. Ако не сте съгласни с някое от тези условия, ви е забранено да влизате в този сайт. Материалите, съдържащи се в този уебсайт, са защитени от Закона за авторското право и търговските марки.

2. Използване На Лиценз
Разрешение се дава на временно сваляне на едно копие на материалите на сайта само за лично, нетърговско преходно гледане. Това е предоставяне на лиценз, а не прехвърляне на право на собственост, и по силата на този лиценз не можете да:

модифициране или копиране на материалите;
използвайте материалите за всякакви търговски цели или за всяко публично показване;
опит за обратно инженерство на софтуер, съдържащ се в уебсайта;
премахнете всички авторски права или други бележки за собственост от материалите; или
прехвърляне на материалите на друго лице или “огледало” на материалите на всеки друг сървър.
Това ще позволи на уебсайта да бъде прекратен при нарушения на някое от тези ограничения. При прекратяване, вашето право на гледане също ще бъде прекратено и трябва да унищожите всички изтеглени материали, които притежавате, независимо дали са в печатен или електронен формат.

3. Отказ от отговорност
Всички материали на сайта се предоставят “както са”. Уебсайтът не дава гаранции, независимо дали са изразени или подразбиращи се, следователно отрича всички други гаранции. Освен това, Артес Комерс ООД не прави никакви изявления относно точността или надеждността на използването на материалите на своя уебсайт или по друг начин, свързани с такива материали или всякакви сайтове, свързани с този уебсайт.

4. Ограничения
Уебсайтът или неговите доставчици няма да бъдат държани отговорни за каквито и да било щети, които ще възникнат с използването или невъзможността да се използват материалите на уебсайта, дори ако уебсайтът или упълномощен представител на този уебсайт е уведомен, устно или писмено, за възможността от такава вреда. Някои юрисдикции не позволяват ограничения на подразбиращи се гаранции или ограничения на отговорността за случайни щети, тези ограничения може да не се отнасят за вас.

5. Ревизии и грешки
Материалите, които се появяват на уебсайта, могат да включват технически, печатни или фотографски грешки. Сайтът не обещава, че някой от материалите в този сайт са точни, пълни или актуални. СТС инвест холдинг може да промени материалите, които се съдържат на неговия сайт по всяко време без известие. Сайтът не поема ангажимент да актуализира материалите.

6. Връзки
Сайтът не е прегледал всички сайтове, свързани с неговия уебсайт и не носи отговорност за съдържанието на такъв свързан сайт. Наличието на каквато и да е връзка не означава одобрение от страна на сайта на този сайт. Използването на който и да е свързан уебсайт е на собствен риск на потребителя.

7. Условия за ползване на сайта модификации
СТС инвест холдинг може да промени тези Условия за ползване на своя уебсайт по всяко време без предизвестие. Използвайки този сайт, вие се съгласявате да бъдете обвързани с текущата версия на тези правила и условия за ползване.

8. Вашата Поверителност
Моля, прочетете нашата Политика за поверителност.

9. Приложимо Право
Всеки иск, свързан с уебсайта, се урежда от законите на САЩ, без да се засягат разпоредбите за конфликт на закони.